กรุณายื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์เก่า (ก.ม.) ภายใน กย.49 นี้   และจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. พ.ศ.2549  ตั้งแต่ 1 ตค.49 เป็นต้นไป