เทพเชิญถะเกินพสกะไทย            ลุใสลุสด
สายวัสสะหลั่งสลิละรด                ฉะฉ่ำนิรันดร์
    เกื้อการกรุณพระปิยราษฎร์        ภิชาติภิสัณห์
แผ่ปกพสกนิกระอัน                ทุราผจญ
    ดงป่า ฤ ว่าทุรคะพาน            มิลาน ณ หน
มีภัยพระรีบจะจรดล                ระงับทุภัย
    โครงการอนันตกรณี            จะคลี่กษัย
ป้องปัดกลีมละผละไป                ประสิทธิ์ประชา
    ไม่ทรงจะท้อพระมนะมั่น            จะฟันจะฝ่า
บำเพ็ญพระราช  กรณิยา                ผดุงไผท
    ไม่อาจประมวลพระวรกิจ            วิศิษฏ์ไสว
พารุ่งรุจิระไพ-                    ปุลาวิรามฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 4 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์