สมเด็จพระเทพรัตน์    คือฉัตรกางกั้นคันใหญ่
ปกเกศพี่น้องผองไทย        สุกใสเลิศล้ำสำราญ

    การุญพระแผ่แพร่ไป    กว้างไกลทั่วสิ้นถิ่นฐาน
ชายแดนเขตขัณฑ์กันดาร    เปรียบปานราวกะตะวัน

    ส่องแสงสว่างพร่างไป    มิได้ลับแลแปรผัน
นครป่าเขาเท่ากัน        ภินันท์มนะประชา

    ที่ใดมีทุกข์บุกปัด    ขจัดคลายทุกข์รุกหา
พูนเพิ่มเสริมชีพนานา        เพื่อหาทรัพย์สินกินดี

    ประโยชน์สาธารณะ    มิละหรือจักผลักใส
บำเพ็ญเต็มพระหทัย        เพื่อให้ฟูเฟื่องเรืองราม

    อาณาประชาราษฎร์ซ้อง    กึกก้องพาราสยาม
ทั้งยังเลื่องชื่อลือนาม        ส่งความเป็นเอกเอเชียฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์