สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (กาพย์ห่อโคลง )


     พระเทพรัตน์ล้ำเลิศ    สุดประเสริฐวิสิฐา
เหล่ากลกษัตรา            จริยะพระงดงาม
    พราวศาสตร์พิลาสศิลป์    สุวภินถิ่นโลกสาม
เพียงจันทร์พรรณราม        พราวพร่างฟ้านภาลัย
    
    พระเทพรัตน์เลิศล้ำ    เรืองราม   องค์เอย
เป็นหน่อไทสยาม        เยี่ยมหล้า
จรรยายิ่งยอดงาม        สมซึ่ง  ศักดิ์แล
ศาสตร์จ่างศิลป์เจิดจ้า    พ่างจ้าจันทร์ฉาย

    การุณพระหลากสน    หลั่งปวงชนมิหล่นหาย
พสกตกทุกข์กราย        พระทุกข์ท้นล้นฤทัย
    มีแต่เสียงแซ่ซ้อง    สนั่นก้องก่องเก็จใส
มิ่งขวัญจรรโลงใจ        ชาวสยามวิรามเรือง

    การุญพระหลั่งลน    หลามไหล  ลงเอย
ยามที่ราษฎร์พบภัย        ผ่านพ้อง
พระทุกข์ท่วมฤทัย        เป็นที่   สุดแล
พระมิ่งขวัญเสียงซ้อง    แซ่ซ้องสรรเสริญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 26 กันยายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#กลอนเฉลิมพระเกียรติ#กาพย์ห่อโคลง

หมายเลขบันทึก: 43348, เขียน: 08 Aug 2006 @ 11:53 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 19:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)