เก็บถุงเก็บฝุ่นไว้ใช้ล้างรถ โดยสวมมือของคุณเข้าไปข้างในแทนถุงมือ มันวิเศษคล้ายกับได้สวมถุงที่ทำด้วยหนังชามัวร์