ถ้าคุณมีเข็มขัดสวยๆหลายเส้น รู้สึกว่าเวลาเก็บนั้นยุ่งยากมาก จะแขวนห้อยบนราวก็มองดูไม่เรียบร้อย จะม้วนเก็บก็คลายออกได้ ให้คุณทำแผงไม้ติดขอทองเหลืองเรียงสลับกัน สักหกขอ แล้วใช้เข็มขัดแขวนเรียงกันตามขอ เมื่อเวลาเลือกใช้ก็สะดวกและมองดูเรียบร้อยดีด้วย