GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (ปัฐยาวัตตฉันท์ 16)

     พระทรงเสมือนเสมอโพใหญ่        ร่มใบแผ่ปกพสกสยาม
ณ คราประชาปะทุกข์สุกลาม            ทรงตามป้องปัดขจัดขจาย
    ทุโภชนาจะพาผันเผียน        นักเรียนมีแต่แคระแกร็นขยาย
พระแก้แนะแผนเกษตรเหตุคลาย            กลับกลายมาสู่สุโภชนา
    ประดาทหารพิการพานพ้อง        หม่นหมองทรงช่วยประสบสุขา
ฤทัยพระร่ำฉะฉ่ำเมตตา            นำพาชาติรุ่งวิรุฬห์วิไล
    พระศาสน์ทะนุผดุงมุ่งมาด        ไพลาสส่องทางสว่างไสว
นุรักษ์พิทักษ์ประเพณีไทย            คงไว้ตกทอดตลอดนิรันดร์
    พระคุณพระนั้นอนันต์มากนัก        สุดจักกล่าวอ้าง  ธ สร้าง ธ สรรค์
พสกนิกรขจรโจษจัน                มิ่งขวัญทวยราษฎร์มิคลาดมิคลา
    เพราะเหตุฉะนี้และหนอหน่อไท้        แมกไซไซได้เสาะสืบเสาะหา
วิจักษณ์จะแจ่มแอร่มโอฬาร์            ล้ำค่าล้ำคุณและทูลถวายฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43351
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)