วันศุกร์ที่ผ่านมา อ้อ ได้มีโอกาสดีเรียนรู้เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ USR : University Social Responsibility"   ได้ฟังวิทยากรที่ปลื้มมากๆ ค่ะ คือ อ.ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  และนอกจากนี้ยังได้ คุณศนินุช  สวัสดิศร มาเป็นวิทยากรเสริมด้วย     มีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากกก  แต่ขอหยิบยกมาเล่าแค่บางประเด็นที่ชอบนะคะ

 

        เอ๊ะ!.... มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ University Social Responsibility (USR)  มันต่างจาก CSR (Corporation Social Reponsibility)  ที่ตอนนี้บริษัทต่างๆ เขาฮิตกันยังไง?   

         คุณศนินุช บอกว่า  CSR มักจะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แบบที่เริ่มต้นจากปัญหา (ปลายเหตุ) เช่น บริษัทออกไปดูแล หรือทำประโยชน์ให้ชุมชนรอบข้างที่มีปัญหา ไปบริจาคของ ไปร่วมสร้างโรงเรียน/ห้องสมุด  โครงการปลูกป่า ฯลฯ   แต่ USR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย แบบที่เริ่มต้นที่ต้นเหตุ (ก็คือ ตัวนักศึกษา อาจารย์ บุคคลากรในมหาวิทยาลัย ระบบของมหาวิทยาลัย)  

         อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น จากที่ฟัง อ.ไพบูลย์  เสนอสิ่งที่ท่านคิดนะคะ   ว่าถ้ามองความรับผิดชอบต่อสังคม  มุมมองนึงคือ ให้เอา "สังคม"  เป็นตัวตั้ง    สังคมของมหาวิทยาลัยก็หมายรวมถึง  สังคม (ที่รวมนักศึกษาด้วย)    

        ฉะนั้นถ้ามหาวิทยาลัย สามารถสร้าง/ ผลิตนักศึกษา หรือบัณฑิต ที่มีความดี (ทำสิ่งที่เป็นคุณ ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ)     สร้างบัณฑิต ที่มีความสามารถ (คิด,ทำ,จัดการ, ปฏิสัมพันธ์ดี)   สร้างบัณฑิต ที่มีความสุข (กาย,ใจ,ปัญญา)    เราก็จะได้คน หรือบุคคลากรของสังคม ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  .....แล้วสังคมโดยรวมก็จะดี มีความสามารถ และสังคมเป็นสุข  ^_^ (ช๊อบ ชอบ ความคิดนี้ค่ะ)

 

        เอามาคิดต่อเองง่ายๆ ....งั้นก็แสดงว่า เราสามารถสอนเด็กๆ ตั้งแต่เล็ก ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็ได้สิ    คิดเอาเองนะคะ (อาจผิดก็ด้ายยยยย)  เอาหลานสาว 5 ขวบ และเด็กวัยอนุบาลเป็นกลุ่มเป้าหมาย    เช่น 

  • สอนให้เด็กน้อยกินข้าวให้หมด ไม่กินเหลือทิ้งๆ ขว้างๆ เพราะยังมีคนอีกเยอะอดอยากไม่มีอาหารกิน  
  • สอนให้เด็กรู้ว่าจะไม่ทิ้ง/สร้างขยะให้มาก เพราะจะลำบากคนเก็บ/กำจัด และสร้างมลภาวะให้โลก
  • สอนให้เด็กแบ่งของเล่นกับเพื่อน  แบ่งของกินให้เพื่อนบ้าง  ฯลฯ

 

        +5555 เอาง่ายๆ แค่นี้ก่อน  พอจะถือว่าสร้างเด็กน้อยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Children Social Responsibility) ได้มั๊ยเนี้ยะ   พอจะเป็นคุณสมบัติของเด็กในอนาคต (ศตวรรษที่ 21) ที่เราอยากได้ไหมคะ   ^_^