การทำงานทีไม่ตรงกับหน้าที่ต้องทำให้คนเราต้องไปเริ่มงานใหม่โดยที่เราต้องไปเริ่มศึกษางานที่เราไม่ต้องการจะทำ เริ่มจาก  0   จนบางครั้งไม่มีความสุขในการทำงาน