มีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟัง  ใครจะคิดในมุมมองใดก็สุดแท้แต่ละคน....                

           มีหลวงพ่อรูปหนึ่งเพิ่ ย้ายมาจำพรรษาและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอา วา สวัดแห่ง หนึ่งไ ด้ไม่ถึงปี   ความเป็นพระนักพัฒนา ของ หลวงพ่อ จึง ทนไม่ได้ที่เห็นสภาพโบสถ์ทรุดโทรม ขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์   จึงดำริว่าอยากจะสร้างโบสถ์ใหม่ เป็นผลงานชิ้นแรก
           
  จากนั้นหลวงพ่อ ก็ ได้หารือกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง    ทุกคนต่างรู้สึกหนักใจ เพราะชาวบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา แม้ผลผลิตจะดี แต่ก็ไม่ถึงกับร่ำรวย พอที่จะมาช่วยสร้างโบสถ์ได้ จึงเสนอแนะว่า น่าจะจัดทอดกฐินและผ้าป่า โดยบอกบุญไปยังจังหวัดอื่น ๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่กี่ปีก็สร้างโบสถ์เสร็จ

                        แต่หลวงพ่อใจร้อนอยากจะสร้างโบสถ์ให้ แล้ว เสร็จเร็ว ๆ        จึงออกไปบอกบุญชาวบ้านด้วยตนเองในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อระดมทุนทรัพย์มาช่วยกันสร้างโบสถ์                         วันหนึ่ง หลวงพ่อเดินไปที่แปลงนาของลุงมี    เพราะสืบทราบมาว่าลุงมีมีนามากกว่าใค ในย่านนี้ และฐานะค่อนข้างดีกว่าชาวนาคนอื่น ๆ ด้วย  โชคดีที่พบกับลุงมีพอดี หลวงพ่อจึงทักทายและหาวิธีพูดนำเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการว่า                   โยมมี..  หลวงพ่อดีใจด้วยที่ปีนี้ข้าวออกรวงเหลืองอร่าม น้ำไม่ท่ ไม่มีโรครบกวน  คงจะขายข้าวได้ราคาดีทีเดียวนะ                      ลุงมีได้ฟังก็รู้ทัน จึงพูดตีกันไปว่า                      ถ้าหนูไม่กัด วัดไม่กวน ก็คงจะดีครับหลวงพ่อ