เก็บมาฝาก ......... สามสิ่ง          

  สามสิ่ง     ในชีวิตที่ไม่หวนคืนมา                  

 - เวลา            - คำพูด          - โอกาส          

  สามสิ่ง    ที่ชีวิตเราจะขาดเสียมิได้                    

 - ความสงบของจิตใจ   - ความซื่อสัตย์     - ความหวัง           สามสิ่ง    ที่มีคุณค่าต่อชีวิต                   

 - ความรัก        - ความมั่นใจในตนเอง     - เพื่อน          

สามสิ่ง    ที่ไม่แน่นอน              

- ความฝัน       - ความสำเร็จ       - โชคชะตา          

สามสิ่ง    ที่นำไปสู่ความพินาศของคน

- เหล้า     - ความเหย่อหยิ่ง    - ความโกรธ