ย้อนกลับไปมาช่วงทำงานในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ณ จังหวัดอยุธยา
การอบรมครั้งนั้นเป็นการอบรมแบบ On the Job Training
โดยที่ปรึกษาโครงการ นำโดย ท่าน ดร.ปรีชา อุยตระกูล และ รศ.ดร.มารุต ดำชะอม

โดยทีมงานภาคเหนือของเรา
ประกอบไปด้วยสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏลำปาง และสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งผมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้น
ทีมที่ปรึกษาได้ตั้งโจทย์ให้พวกเราลงไปทำงานกับชุมชน
โดยให้ลงไปในพื้นที่จริง ณ บ้านท่ากระเบา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่การแนะนำตัวทีมงานจากสถาบันราชภัฏภาคเหนือและทีมวิจัยชุมชน

ที่ปรึกษาของเรา รศ.ดร.มารุต ดำชะอม

ร่วมสังเกตการณ์การทำงานของพวกเราครั้งนี้โดยตลอดครับ

หลังจากแนะนำตัวและละลายพฤติกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมถัดมาก็คือการจัดทำ Time Line

ผังชีวิตชุมชน หรือ ผังชุมชน

เพื่อร่วมกันค้นหา ร่วมกันคิด และร่วมกันย้อนกลับไปถึง "ทุน" ของชุมชนทางด้านต่าง ๆ

 

การได้ร่วมย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน

ก็เป็นการจัดการ "ทุน" ความรู้ และทุนประสบการณ์ที่อยู่ในหัวสมองเราครับ

นอกจากนั้นยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ให้คนที่อยู่ในเวที

ซึ่งเป็นคนในชุมชนร่วมกันฟังประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเองด้วยครับ

ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ อาจารย์ของผมเองครับ

ท่านสอนวิชาวิจัยธุรกิจให้กับผม เมื่อครั้งที่เรียนปริญญาที่ที่สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรครับ

ตอนนี้เรียนจบแล้ว ได้มาเป็นอาจารย์เหมือนท่าน ดีใจมาก ๆ เลยครับ

และยิ่งได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านยิ่งดีใจเป็นที่สุดครับ

ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มครับ เพื่อจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยครับ

ทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีในวันนั้นสามารถแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดการความรู้กันได้มากขึ้น

 

อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ

ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับความเป็นมาและเป็นไปของกองทุนหมู่บ้าน บ้านท่ากระเบาครับ

 

ประธานกองทุนหมู่บ้าน บ้านท่ากระเบา ได้อธิบายความเป็นมาผ่าน

Mind Mapping

เมื่อร่วมกันคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปของชุมชน

ทำให้ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เคยทำผ่านกันมา "ตกผลึก" แบบมีส่วนร่วม

จากการตกผลึกนั้น ทำให้วิสัยทัศน์ในการร่วมกันทำงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับ

และนี่แหละครับ ครั้งหนึ่งในชีวิต

ครั้งหนึ่งที่ชีวิตนายรักษ์สุขได้ไปร่วมสัมผัสกับสิ่งดี ๆ กับทั้งทีมงาน คณาจารย์และชุมชนที่น่ารักมาก ๆ นามว่า

"ท่ากระเบา"