เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2549 ได้มีการนำเสนอเรื่อง โปรแกรมที่ช่วยในการจัดการงานต่างๆ เช่น การเก็บตัวอย่างตรวจในตู้แช่แข็ง การบริหารจัดการวัสดุคงคลัง ณ ห้องประชุมตึก 8 ชั้น 5 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอจาก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร เจ้าหน้าที่จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) และจากศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ซึ่งมีวิทยากรจากบริษัทฟิวเจอร์ไมโครเทค และห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพเมดิคัลซอฟแวร์ งานนี้ได้รับความรู้กันถ้วนหน้าค่ะ แต่ถ้าให้ดีแล้ว นอกจากความรู้น่าจะได้โปรแกรมมาทดลองใช้ด้วย ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่