PR จ๊ะจ๋า

pr_kpru
จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นพลังขับเคลื่อนศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศจะบรรจุรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ในระดับชั้นต้นๆ

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นพลังขับเคลื่อนศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศจะบรรจุรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ในระดับชั้นต้นๆ สำหรับประเทศไทยได้มีการบรรจุไว้ทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ แต่ผลที่ตามมาคือการขาดแคลนเครื่องของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนระดับตำบลหรือโรงเรียนที่ห่างไกล นักเรียนมีโอกาสน้อยมากในการทดลองค้นคว้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทำให้ขาดเจตคติและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับที่ต่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการเปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์หลายโปรแกรมวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ สัตวบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบระดับมัธยม-ศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์น้อยมากและหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแข่งขันในการพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชรย่อมต่ำกว่าที่อื่นๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดให้นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ได้เข้ารับความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเพชรราชภัฏขึ้น สำหรับนักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของค่ายที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงไม่ต้องสอบคัดเลือกโดยมีโรงเรียนมัธยมที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมในโครงการจำนวน 210 คน จาก 21 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดค่ายออกเป็น 8 ค่าย คือ ค่ายฟิสิกส์ ค่ายเคมี ค่ายชีววิทยา ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายเกษตรศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายภักดี ว่องสาโรจน์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สมาชิกค่ายเคมี กล่าวว่า “ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ผมได้ประสบการณ์ที่ดีมาก ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางเคมีได้ทดลองการหาโปรตีนในเนื้อสัตว์โดยใช้น้ำยาเคมีซึ่งเคยแต่เรียนในห้องเรียนทราบจากหนังสือว่าเนื้อสัตว์มีโปรตีนแต่เพิ่งจะได้ทำการทดลองการพิสูจน์โปรตีนในเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีของจริงเป็นครั้งแรกสนุกมาก กิจกรรมกลุ่มสนุกสนานประทับใจพี่ๆ พี่เลี้ยงทุกคนคอยดูแลให้คำแนะนำดีมาก นอกจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยังได้เข้าชมและได้รับความรู้โบราณสถานของจังหวัดซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกที่ให้แง่คิดในเชิงทางเคมีและทึ่งในความสามารถของบรรพบุรุพในอดีตที่สามารถเคลื่อนย้ายเสาศิลาแลงที่มีน้ำหนักหลายตันทั้งต้นมาก่อสร้างเป็นวัดวาอารามได้”

นางสาวปิยนุช ศรีอุตวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สมาชิกค่ายฟิสิกส์ กล่าวว่า “การได้มีโอกาสมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้สนุกมากนอกจากจะได้พบเพื่อนๆ จากโรงเรียนต่างๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญคือได้รับความรู้ วันที่สามของการเข้าค่ายมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมการทำเครื่องบินบังคับและชมการสาธิตการบังคับเครื่องบิน ถ้ามีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์อีกก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีกอย่างแน่นอน”

รศ.พรเพ็ญ โชชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า “สาเหตุที่นักเรียนในระดับมัธยมเข้าศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์น้อยลงส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความนิยมในวิชาชีพด้วย สำหรับการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเพราะได้รับการตอบรับจากโรงเรียนมัธยมและจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยอะกว่าปีก่อน อีกทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น อบจ.กำแพงเพชร ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญโดยร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการถึงหนึ่งแสนบาทซึ่งต้องขอคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และเชื่อว่าการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเพชรราชภัฏจะสามารถทำให้จำนวนนักเรียนมัธยมหันมาสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น”

………………………………………………………..00012+%2877%29

00012+%28111%29 แสดง
00012+%28112%29 00012+%28113%29 00012+%28137%29
00012+%28129%29 แสดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#ราชภัฏ#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#ค่าย#kpru#pr

หมายเลขบันทึก: 43183, เขียน: 07 Aug 2006 @ 17:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)