หลังจากที่พวกเราชาว "พัฒนบูรณาการศาสตร์" ร่วมประชุมกับท่านปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พวกเราได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม "ศูนย์บ่มเพาะชุดความรู้ พหุภาคีภาคอีสาน ของท่าน ผศ.ดร.แสวง รวยสูงเนิน

ตอนแรกพวกเราได้ทราบเพียงว่าท่าน ดร.แสวง จะพาเราไปเที่ยวบ้านท่านครับ

แต่พอมาถึงผมเองก็รู้สึกแปลกใจมาก ๆ ครับ เพราะที่มองเห็นจากข้างนอก น่าจะเป็น "ป่า" มากกว่าครับ

อาจารย์แสวงเล่าให้ฟังว่า "ตั้งใจซื้อที่ แต่ดันมีบ้านติดมาด้วย"

ก็เลยได้ทราบว่าบ้านที่ท่านพักอยู่ด้านข้าง ๆ ติด ๆ กันครับ

ส่วนที่เราเดินเข้ามาท่านตั้งใจเป็นที่ "บ่มเพาะชุดความรู้" ครับ

 

จากนั้นก็พาเราเดินเข้าไปด้านหลัง "ป่า" แท้ ๆ เลยครับ

มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ ครับ

ท่านบรรยายให้ถึงว่ามีต้นไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งที่ปลูกเองและขึ้นเองตามธรรมชาติ

ท่านได้พาเราเดินรอบบริเวณกับพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ

ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

และที่น่าทึ่งมาก ๆ สำหรับระบบนิเวศน์ของประเทศไทย

ที่ใดมีที่ว่าง ที่นั่นมีต้นไม้ครับ

แม้แต่ช่องว่างระหว่างทางรถเข้ายังมีต้นสมุนไพรเกิดขึ้นมากมายครับ

"ศูนย์บ่มเพาะชุดความรู้"

เฝ้าบ่มเพาะความรู้จากกระดาษ

ที่เกลื่อนกลาดมากมายตามร้านหนังสือ

เฝ้าบ่มเพาะความรู้ที่เลื่องลือ

นั่นก็คือ "ระบบนิเวศน์" ที่แสนงาม