ขั้นตอนการคิดเงินผู้ป่วยกลับบ้าน

 

  1. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยนำประวัติมาที่จุดคิดเงินผู้ป่วยกลับบ้าน
  2. ตรวจสอบประวัติว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่
  3. ทำการคิดเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  4. เรียงประวัติผู้ป่วยให้ถูกต้องครบถ้วน ทำการจัดส่งคืนให้หอผู้ป่วย เพื่อจะได้สรุปและส่งคืน เวชสถิติต่อไป
  5. คิดเงินเสร็จเรียบร้อย โทรแจ้งเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยมารับสมุดคิดเงินและประวัติกลับไปยัง หอผู้ป่วย