ชมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 บ่ายสามโมงเป็นต้นไป ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุลคณะศึกษาศาสตร์ มข. หัวข้อ "ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี หมอลำ ราตรี  ศรีวิไล จะมาเล่าเรื่องวิวัฒนาการของหมอลำ จนมาเป็นหมอลำซิ่ง ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ พร้อมชมการแสดงประกอบการเล่าเรื่อง ที่ขนกันมาครบวง ทั้งหางเครื่อง ดนตรี หมอลำที่โด่งดังมากมาย