การไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

พจมาน
การไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

แนวทางการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการเพื่อทำวิจัย    ต่างประเทศ  โดยมีเงื่อนไขและเอกสารเพื่อประกอบการพิจาณาดังนี้

1. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ/โครงการความร่วมมือหรือข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ

2. หนังสือตอบรับท่ระบุระยะเวลาชัดเจน

3.หลังเสร็จสิ้นการวิจัยเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัยท่ได้รับการตีพิรมพ์หรือเสนอในท่ประชุมวิชาการต่อมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การลาศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ต่างประเทศ##การไปทำวิจัย

หมายเลขบันทึก: 43168, เขียน: 07 Aug 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)