การไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

  ติดต่อ

  การไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ  

แนวทางการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการเพื่อทำวิจัย    ต่างประเทศ  โดยมีเงื่อนไขและเอกสารเพื่อประกอบการพิจาณาดังนี้

1. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ/โครงการความร่วมมือหรือข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ

2. หนังสือตอบรับท่ระบุระยะเวลาชัดเจน

3.หลังเสร็จสิ้นการวิจัยเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัยท่ได้รับการตีพิรมพ์หรือเสนอในท่ประชุมวิชาการต่อมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การลาศึกษา

หมายเลขบันทึก: 43168, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:34:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ต่างประเทศ##การไปทำวิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)