การไปราชการต่างประเทศ

  ติดต่อ

  ไปราชการต่างประเทศ  

การไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุมัติไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เสนอเรื่องผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

2.แนบหนังสือเชิญให้ไปทำการนั้น ๆ  เช่น  การไปประชุม สัมมนา  การทำวิจัย เสนอผลงาน

3. ส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่จะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับคืนภายในประมาณ3-4 วันทำการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การลาศึกษา

หมายเลขบันทึก: 43161, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:34:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การไปราชการต่างประเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)