การไปราชการต่างประเทศ

พจมาน
ไปราชการต่างประเทศ

การไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุมัติไปราชการ  ณ  ต่างประเทศ  จะต้องดำเนินการดังนี้

1. เสนอเรื่องผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

2.แนบหนังสือเชิญให้ไปทำการนั้น ๆ  เช่น  การไปประชุม สัมมนา  การทำวิจัย เสนอผลงาน

3. ส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่จะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับคืนภายในประมาณ3-4 วันทำการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การลาศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การไปราชการต่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 43161, เขียน: 07 Aug 2006 @ 16:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)