GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

การลาศึกษา
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะขออนุมัติลาศึกษา ต่างประเทศ ให้ยื่นเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  จนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ  ในปัจจุได้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดุงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ.  2549  ซึ่งได้ยกเลิกยกระเบียบเดิมแล้ว  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่  11  พ.ค. 2549  เป็นต้นไป  ผู้ที่สนใจให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่การเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงาน  หรือที่งานพัฒนาและฝึกอบรม  กองการเจ้าหน้าที่  โทร 043  202338  เบอร์ภายใน  12044  หรือ 12448

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43177
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)