จากคำกล่าวว่าอยู่อย่างพอเพียงมักจะติดหูคนไทยทั้งประเทศ คำๆนี้คือพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยที่ทรงห่วงประราชษฎรของพระองค์ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ที่ทรงเป้นห่วง ดิฉันเป็นคนไทยและจะขอน้อมรับพระราชดำรัสนี้มาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงค์ชีวิตตนเองให้เกิดความสุข

                                               ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ