gauss program

นนท์
test2 blog

/* Gauss light 6 */

/ *Econometrics,Mathematic and statistical programming */
/* Average household budget share  2541 - 2547 */

format /rd 10,2;

output file = share.out reset;
load u v w x;
ru= u./sumc(u');
rv= v./sumc(v');
rw= w./sumc(w');
rx= x./sumc(x');
bshare = 100*(meanc(ru)~meanc(rv)~meanc(rw)~meanc(rx));

i = seqa(1,1,11);

share = i~share ;
print "household average budget share per month" bshare;
system;

      household budget share per month

      1.00      43.00      38.90      40.81      36.38
      2.00       1.54       2.33       1.65       1.93
      3.00       1.35       1.53       1.11       1.02
      4.00       4.19       4.62       4.01       3.92
      5.00      23.32      24.23      23.00      22.31
      6.00       3.12       3.11       2.36       2.36
      7.00       2.80       3.13       3.14       3.05
      8.00      15.54      17.13      18.80      23.63
      9.00       1.69       1.84       1.95       2.09
     10.00       1.98       2.07       1.91       1.81
     11.00       1.47       1.12       1.24       1.52
»          

ข้างบนเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรม gauss  ซึ่งเป็น โปรแกรมทางด้านสถิติ ตัวเลขที่ได้แสดงถึง สัดส่วนค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ในหมวดต่างๆ 11 หมวด ในช่วงปี 2541 2543 2545 และปี 2547 เป็นที่น่าสังเกตุว่าในหมวดที่9 คือหมวด ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล มีสัดส่วนที่ลดลงในปี 2545 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และหมวดที่ 10 คือหมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในปี 2547 มีสัดส่วนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (หมวดที่ 2)ในปี 2547 

แหล่งข้อมูล:คำนวนจาก "รายงานเชิงวิเคราะห์ เรื่องรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือนไทย ระดับ จังหวัด ปี 2541 - 2547" สำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                                                                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพเหระ

คำสำคัญ (Tags)#program#ทดสอบ#gauss#econometrics

หมายเลขบันทึก: 43192, เขียน: 07 Aug 2006 @ 17:41 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)