ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลชายนา

ผอ.แดง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลชายนา

๗ มีนาคม ๒๕๕๔

ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลชายนา

             เมื่อวาน วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม กศน.ตำบลชายนา ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณอนันต์ ระงับทุกข์ และคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของ กศน.ตำบลชายนา โดยเดินทางมาถึงเวลา ๑๗.๑๕ น.

              โดยช่วงแรก กศน.ตำบลชายนา ได้ให้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำงานของ กศน.ตำบลชายนา จบแล้วได้ให้ชมกิจกรรมต่างๆจากภาพสไลด์โชว์ จากนั้น ผอ.ภัชราพร มีรสสม ได้แนะนำหัวหน้า กศน.ตำบลชายนา คือ ครูสายรุ้ง กรวยทอง , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา และพระครูพิศิษฎ์ประชาทร ผู้ให้การสนับสนุนให้คณะตรวจราชการได้รู้จัก

                คุณอนันต์ ระงับทุกข์ จึงสัมภาษณ์ ครูสายรุ้งถึงการทำงานใน กศน.ตำบลชายนา ซึ่งครูสายรุ้งอธิบายว่า การทำงานของ กศน.ตำบลชายนานั้น ทำงานเป็นศูนย์ ๔ มิติ คือ ๑.เป็นศูนย์เรียนรู้ ๒.เป็นศูนย์ข้อมูล ๓.เป็นศูนย์สร้างโอกาส ๔.เป็นศูนย์ชุมชน

ท่านอนันต์ ให้ครูสายรุ้งอธิบายความเป็นมาของแต่ละศูนย์ พร้อมหาเอกสารหลักฐานมาประกอบการอธิบาย

               ต่อมาคุณอนันต์ ถามถึงเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงว่าทำอย่างไร ทำกับใคร จะพัฒนาหรือขยายต่อไปอย่างไร

               ครูรุ้งจึงแนะนำ กลุ่มอาชีพที่จัดขึ้นและอธิบายความเป็น เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษ กลุ่มนวดแผนไทย โดยมีประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษอธิบายเพิ่มเติม

               คำถามสุดท้ายที่คุณอนันต์ถามครูสายรุ้ง คือ มีผู้ไม่รู้หนังสือหรือไม่ และ กศน.ได้ดำเนินการจัดการอย่างไร ครูสายรุ้งตอบคำถามจากประสบการณ์การทำงานจริงได้เป็นอย่างดี สุดท้ายคุณอนันต์ได้ชื่นชมการทำงานของ หัวหน้า กศน.ตำบลชายนา และคณะ ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ท่านบอกว่าดูได้จากสีหน้า แววตา การตอบคำถาม มนุษย์สัมพันธ์ที่แสดงออก และรวมถึงภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันจัดและให้การสนับสนุนงานกศน.ซึ่งมีทุกอย่างรวมในศูนย์อยู่แล้ว และขอให้พัฒนา และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป กศน.ตำบลชายนา และ สำนักงาน กศน.จังหวัดฯ ได้มอบของที่ระลึก คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้เดินทางกลับ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอเสนาความเห็น (4)

มาเยี่ยมให้กำลังใจครับ

IP: xxx.108.134.250
เขียนเมื่อ 

ตรวจราชการกันจนหกโมงเย็นเลยหรอคะท่าน ผอ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผอ.ดิศกุล ที่มาให้กำลังใจค่ะ

ท่านผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยมงาน กศน.หลายที่ค่ะ จึงมาถึง อำเภอเสนา กว่าจะมาถึง อำเภอเสนา ประมาณ ห้าโมงเย็น จึงกลับช้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

เมื่อวันเสาร์ที่  5  มีนาคม  2554  กศน.อำเภอเสนาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและคืน

สู่เหย้าชาว  กศน.เสนาขึ้น  ณ  สนามหน้า  กศน.ตำบลสามกอ

โดยมี  ผอ.ภัชราพร  มีรสสม  เป็นประธาน

คณะครู  กศน.อำเภอเสนา  มาถึงงานแล้ว  ถ่ายรูปร่วมกัน  ก่อนปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมต่างๆบนเวที  การประกวดธิดา,ขวัญใจ  กศน./ร้องเพลง/ตลกฯลฯ

ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารโต๊ะจีน  พร้อมชมการแสดงบนเวที  ร่วมกันเชียร์พวงมาลัย

ให้ผู้เข้าประกวด นักศึกษากลุ่มใครก็เชียร์กันเอง(สนุกสนาน)  ของขวัญของรางวัล

มากมาย  ในงานนี้คนที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นพิธีกร  2  คน  คือ

อาจารย์ขนิษฐา  ลีลาชัยเจริญภัณฑ์  (ครูไก่),อาจารย์ปาลพัชร์  เสถียรทิพย์  (ครูตั๊ก)