ครูนอกระบบ

ครูนอกระบบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูอาสาสมัครฯ
ศูนย์ กศน.อำเภอเสนา
Usernameraweewan_sena
สมาชิกเลขที่137135
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดวันที่  7  เมษายน  2520  อายุ  33  ปี

ป.6  โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์)  อ.ผักไห่

ม.3  โรงเรียนผักไห่  "สุทธาประมุข"

ม.6  โรงเรียนผักไห่  "สุทธาประมุข"

ปริญญาตรี  ค.บ.เอกภาษาไทย  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                      โท  เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา 

ป.บัณฑิต  การจัดการและการประเมินโครงการ  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำลังศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  เอก  บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา

                 ตามอัธยาศัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง

2545-2546  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ศูนย์  กศน.อำเภอผักไห่

2547 -2549 ครูอาสาสมัครฯ           ศูนย์  กศน.อำเภอบางปะหัน

2550-ปัจจุบัน  พนักงานราชการ       ศูนย์  กศน.อำเภอเสนา