บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลชายนา