ความเห็น 2385932

ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลชายนา

เขียนเมื่อ 

เมื่อวันเสาร์ที่  5  มีนาคม  2554  กศน.อำเภอเสนาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและคืน

สู่เหย้าชาว  กศน.เสนาขึ้น  ณ  สนามหน้า  กศน.ตำบลสามกอ

โดยมี  ผอ.ภัชราพร  มีรสสม  เป็นประธาน

คณะครู  กศน.อำเภอเสนา  มาถึงงานแล้ว  ถ่ายรูปร่วมกัน  ก่อนปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมต่างๆบนเวที  การประกวดธิดา,ขวัญใจ  กศน./ร้องเพลง/ตลกฯลฯ

ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารโต๊ะจีน  พร้อมชมการแสดงบนเวที  ร่วมกันเชียร์พวงมาลัย

ให้ผู้เข้าประกวด นักศึกษากลุ่มใครก็เชียร์กันเอง(สนุกสนาน)  ของขวัญของรางวัล

มากมาย  ในงานนี้คนที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นพิธีกร  2  คน  คือ

อาจารย์ขนิษฐา  ลีลาชัยเจริญภัณฑ์  (ครูไก่),อาจารย์ปาลพัชร์  เสถียรทิพย์  (ครูตั๊ก)