ร่างมาตรฐาน กศน.ตำบล เป็นฐานคิดที่เราทุกคนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

      ในระหว่างนี้ที่ กศน.ตำบลกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดบริการ ทางสำนักงาน กศน.กำลังดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐาน กศน.ตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานกันต่อไป และในขณะที่ยังมิได้ประกาศใช้ แต่ในแบบร่างดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมไว้ได้เป็นอย่างดี ในช่วงนี้จึงให้ กศน.ตำบลได้นำไปใช้ประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมให้มีมาตรฐานต่อไป....

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (49)

เขียนเมื่อ 

รับทราบนโยบายคะ

รับทราบค่ะ

เขียนเมื่อ 

รับทราบ คะท่าน ผอ.

รับทราบค่ะท่านผอ.

รับทราบค่ะ

รับทราบค่ะ

กศน.ตำบลตลาดเกรียบ  รับทราบค่ะ

(ร่าง) มาตรฐาน กศน.ตำบล


1. ด้านบริหารจัดการ
    1.1  อาคารมีสภาพเหมาะสม มั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

    1.2  สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
    1.3  การบริหารงบประมาณ
    1.4  บุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กำหนด


2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    2.1  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information Center)
    2.2  เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)
    2.3  เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center)
    2.4 เป็นศูนย์ชุมชน (Community Center)


3. ด้านการมีส่วนร่วม
    3.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน.ตำบล

    3.2  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบลและต่างตำบล
    3.3  ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงาน กศน.ตำบล


4. ด้านการนิเทศติดตามและรายงานผล
    4.1  การนิเทศติดตามผล
    4.2  การรายงานผล และการสรุปผล


กศน.อำเภอบางปะหัน รับทราบครับ

ขอขอบคุณ ครูเอกชัยครับ ข้อมูลชัดเจนดีครับ

กศน.บางซ้ายรับทราบค่ะ

กศน.อำเภอมหาราช รับทราบข้อมูลค่ะ

รับทราบค่ะ

ผอ คะ หนูมีบล็อกและบันทึกแล้ว ผอ ช่วย นำบล็อกหนูเข้า แพนเน็ตด้วยค่ะ

ปรียานุช แจ่มทับทิม กศน.ตำบลเต่าเล่า
IP: xxx.53.73.148
เขียนเมื่อ 

กศน.ตำบลเต่าเล่า อ.บางซ้ายรับทราบค่ะ

 • กศน.อำเภออุทัยรับทราบค่ะ
 • รางานการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรับพื้นฐานความคิดพิชิตการเรียนรู้ (ปัจฉิมนิเทศ) http://gotoknow.org/blog/promote/429862

พิธีเปิดการฝึกอบรม และส่งมอบนักศึกษา  กศน.อำเภออุทัย

โดยมี  พ.ต.จำนงค์  อ่วมน้อย ประธานในพิธี

ปรัชญา กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ

" รับคำสั่ง  ทำทันที  ทำดีที่สุด"

 

อาจารย์ฐิฎา  ทองเจริญ 

กล่าวส่งมอบนักศึกษาให้กับค่ายฝึกอบรม

 ฝึกระเบียบวินัย /การอยู่ร่วมกัน / กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

 

พิธีปิดการฝึกอบรม โดยมี พ.ต.จำนงค์  อ่วมน้อย

ประธานในพิธีปิดการอบรมและประดับปีกพลร่มสัมพันธ์

 

IP: xxx.26.10.88
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลของ  อ.เอกชัยค่ะ

 

รับทราบนโยบายครับ

ท่านผอ.ครับ กระผมก็เกิดวันที่ 6 มีนาคม นะขอรับ ฮือๆ

เขียนเมื่อ 

  กศน.อำเภอบางปะหันทำบุญ วันศุกร์ที่  4  มีนาคม  2554

 

เขียนเมื่อ 

     กศน.อำเภอบางซ้าย...ได้มาศึกษาดูงาน...กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

กศน.ลาดบัวหลวง...ยินดีต้อนรับครับ...

 

 

 

IP: xxx.93.180.170
เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอเสนารับทราบค่ะ

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรับพื้นฐาความคิดพิชิตการเรียนรู้

 (ค่ายปัจฉิมนิเทศ)

ค่ายฝึกกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

วันที่  ๕ - ๖ มีนาคม  ๒๕๕๔

 • ฝึกระเบียบวินัย ท่ายืน ท่าพัก ท่าเดิน และการปฏิบัติตามเสียงนกหวีด
 • การกระโดดหอสูง  ๓๔  ฟุต
 • การเดินทางไกลและการเข้าฐานในตอนกลางคืน
 • การฝึกการไต่หน้าผา

 

 

เขียนเมื่อ 

รับทราบค่ะ

กศน.อำเภอผักไห่   จัดโครงการทักษะอาชีพ  วิชาการทำขนมไทย

(ขนมสาลี่) ในวันที่  2 มีนาคม  2554  ณ  กศน.ตำบลดอนลาน

 

 

 

 

 

 

ผอ.ครับผมป็นเจ้าหน้าที่ของกศน.อำเภอบางปะอินสร้างบล็อกแล้ว ผอ.ช่วยพิจรณานำเข้าแพลนเน็ตด้วยครับ

รับทราบค่ะ และ รบกวนผอ.นำบล็อกเข้าแพลนเน็ตด้วยค่ะ

                      วันนี้อบรมบล๊อก  ได้รู้จักแพลนเน็ตแล้วค่ะ

ผอ.คะบล๊อกของบุคลากร  กศน.อำเภอบางปะอิน  ได้เข้ารวมแพลนเน็ตของ กศน.อำเภอบางปะอินแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสวดีค่ะ  วนิดา  ไกรสำอาง  พนักงานราชการ  กศน. อำเภอบางปะอิน  รายงานตัวค่ะ

ผอ.ครับผมนายปรัชญา ยิ้มนิล ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบางปะอิน สร้างบล็อกแล้ว ผอ.ช่วยพิจารณานำเข้าแพลนเน็ตด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดิค่ะ   ทัศวรรณ์  รัมมะเพียร  พนักงานราชการ  กศน.อำเภอบางปะอิน  รายงานตัวค่ะ

ขอเข้าแพลนเน็ตด้วยนะค่ะ

สวัสดีคะ ผอ.ดิศกุล 
จิตราวดี  สะระเนตร กศน.อำเภอบางปะอิน มีบล็อกแล้ว
ผอ.ช่วยนำบล็อกของหนูเข้าแพลนเน็ตด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดิค่ะ   ทัศวรรณ์  รัมมะเพียร  พนักงานราชการ  กศน.อำเภอบางปะอิน  รายงานตัวค่ะ

ขอเข้าแพลนเน็ตด้วยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

รายงายตัว ค่ะ ขออนุญาตนำบล็อกเข้าแพลนเน็ตด้วยค่ะ

ผอ.วันนี้หนูได้หัดทำบล็อกค่ะ

ผอ.ครับผมเป็นหัวหน้า กศน. ตำบลบ้านโพ  สร้างบล็อกแล้ว ช่วยพิจารณานำเข้าแพลนแน็ตด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผอ.ครับ อำเภอบางปะอินได้สร้างแพลนเน็ตรวมบล็อกของบุคลากรในสังกัด กศน.บางปะอินแล้วครับที่ http://gotoknow.org/planets/nfebangpain นะครับ ขอบคุณครับ

เข้าค่ายฝึกกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

ผอ.ค่ะ วันนี้เข้ารับการอบรมสร้างบล็อกแล้ว  ผอ.ช่วยพิจารณานำเข้าแพลนเน็ตด้วยค่ะ

เข้าค่ายฝึกกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

เขียนเมื่อ 

ผอ.ค่ะ ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกศน.อำเภอบางปะอิน สร้างบล็อกแล้ว  ได้มีการอบรมบล็อก และสร้างแพลนเน็ตของกศน. ช่วยพิจารณานำเข้าแพลนเน็ตด้วยค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนันต์   ระงับทุกข์   ได้เดินทางาตรวจราชการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เลือกตรวจราชการ กศน.ตำบลเกาะเรียน ซึ่งได้รับรางวัล กศน.ตำบลดีเ่ด่น ของภาคกลาง ประจำปี 2553  คณะกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ท่านผู้ตรวจ แนะนำและชื่นชม การทำงานของ กศน.ตำบลเกาะเรียน ว่าเป็น กศน.ต้นแบบที่ดีอันเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะทำงานต่อไป

 

เขียนเมื่อ 

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนันต์   ระงับทุกข์   ได้เดินทางาตรวจราชการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เลือกตรวจราชการ กศน.ตำบลเกาะเรียน ซึ่งได้รับรางวัล กศน.ตำบลดีเ่ด่น ของภาคกลาง ประจำปี 2553  คณะกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ท่านผู้ตรวจ แนะนำและชื่นชม การทำงานของ กศน.ตำบลเกาะเรียน ว่าเป็น กศน.ต้นแบบที่ดีอันเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะทำงานต่อไป

 

 • ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลเกาะเรียนด้วยนะคะ
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภออุทัย
 • เรื่องเล่าจากความประทับใจค่ะ
 • http://gotoknow.org/blog/bang-on/429803

   "กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ"

     

   "ตะแบก"

    

นักศึกษา
IP: xxx.180.2.88
เขียนเมื่อ 

ยังไม่มีครูไปอยู่ประจำตำบลเลย แล้วจะสำเร็จผลได้อย่างไร อย่ามาอ้างว่าครูไม่พอ หลายปีก่อนไม่มี กศน.ตำบล  พบครูง่ายกว่าสมัยนี้อีก ครูก็ไม่รู้ว่าคัดมาได้อย่างไร ไม่มีสัมมาคาราวะเลย ครูเก่าๆ ดีๆ หายไปใหนหมด ตอนเปิดก็มาอ้อนวอนขอใช้สถานที่ทำ กศน. ขอเงินสนับสนุน บอกว่าจะมี ครู มีกิจกรรมต่างๆ มีงบมาลงในตำบล แต่ตอนนี้ ไม่มีแม้เงาครู ฝากติดตามดูแลด้วย อย่ามาหลอกประชาชน

 

คุณนักศึกษาครับ กำลังพยายามจัดระบบบนความขาดแคลนให้ดีที่สุดครับ ที่ใดมีปัญหาดังกล่าวแจ้งระบุถึงผมได้โดยตรงที่ e mail : [email protected] ครับ ขอเวลาอีกหน่อยจะดีขึ้นโดยลำดับ

ขอบคุณทุกท่านครับ และที่แจ้งบล็อกเกอร์ใหม่ได้นำเข้าแพลนเน็ตผมทุกท่านแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอบางไทร  รับทราบครับ

กศน.ตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จัดกิจกกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน  ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้นำตามรอยพ่อ  โดยอบรมและศึกษางานในระหว่างวันที่  3-5 มีนาคม 2554  โดยดำเนินการร่วมกับอบต.กุฎี  และได้นำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อศึกษาการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชประสงค์หุบกระพง

รับทราบค่ะ

ขอบคุณทุกท่านครับ