blue

blue
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Usernamesalatan
สมาชิกเลขที่145714
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ  สุภาพิศ  สละตัน

เกิด วันที่  8 มกราคม 2531

  ที่อยู่ปัจจุบัน 29 ม.12 ต.หนองขนาก  อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 13130

การศึกษา

  - ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ปี 2541

  - ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ปี 2549

  - ระดับปริญญาตรี      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสุงคม  วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) ปี 1/2553

  - จบหลักสูตรวิชาทหาร รักษาดินแดน ชั้นปีที่ 5  ได้รับการแต่งตั้งยศ  ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันที่ 5 มกราคม 2554

ประวัติการทำงาน

- 20 ก.ย. 53 ถึง 27 ก.พ. 54

  ผู้จัดการโรงเรียนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) จ.สมุทรปราการ ,ปราจีนบุรี

-14 ก.พ. 54 ถึง 17 เม.ย.54

  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี จ.อยุธยา

- 18 เม.ย. 54

  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองขนาก จ.อยุธยา