การสัมมนาเรื่อง “APN ( พยาบาลขั้นสูง ) กับความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล”

กำหนดการ การสัมมนา

เรื่อง  “APN ( พยาบาลขั้นสูง ) กับความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล

วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2549  เวลา  08.00 -16.00 .

  ห้องประชุมอาคารบริการชั้น3 ห้อง 304

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่  22  สิงหาคม  2549               
08.30  -  08.45 .               ลงทะเบียน             
08.45  -  09.00  . พิธีเปิดการสัมมนา โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท  รุจิวิทย์                                                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
09.00  -  10.30 .                การบรรยายเรื่อง เส้นทางและบทบาทการเป็นพยาบาลขั้นสูงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ         
                                                      โดย  ผศ.ดร. เรณู  พุกบุญมี               
10.45 – 12.15 น.                  สัมมนาเรื่อง พยาบาลขั้นสูงกับบทบาทด้านการบริหารและการศึกษา
                                                                โดย รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต (APN ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการศึกษาพยาบาล )                 
12.15 -  13.00 .                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
               
13.00 – 16.00 .                  สัมมนาเรื่องพยาบาลขั้นสูง กับบทบาทการพัฒนา การศึกษา  การวิจัย  และการปฏิบัติการพยาบาล  โดย 
                                                               
1. คุณสัมฤทธิ์  ต่อสติ   (APN ที่การปฏิบัติงานใน Primary care)                                                             
2. คุณธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ (CNS ที่ปฏิบัติงานในTertiary care)
3. คุณเพชรี   คันธสายบัว (CNS ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต                                            และจิตเวช)

16.00 .                                ปิดการประชุมสัมมนา รับหนังสือรับรองหน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์                 

 หมายเหตุ            
10.30  -  10.45 .  พักรับประทานอาหารว่าง  (  ภาคเช้า  )
                                               
14.30  -  14.45  .  พักรับประทานอาหารว่าง  (  ภาคบ่าย  )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนา#apn#การสัมมนา#พยาบาลขั้นสูง

หมายเลขบันทึก: 42954, เขียน: 06 Aug 2006 @ 12:08 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

วิทยากร          

  1. วิทยากรพิเศษจากภายนอก1. ผศ.ดร. เรณู  พุกบุญมี2. คุณสัมฤทธิ์  ต่อสติ  (APN ที่ปฏิบัติงานด้าน Primary care)3. คุณธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ (CNS ที่ปฏิบัติงานด้าน Tertiary care)4. คุณเพชรี   คันธสายบัว (CNS ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช)

                         

2. วิทยากรภายใน                           - รศ.ดร. ศิริพร  ขัมภลิขิต                            (APNที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารและการศึกษาการพยาบาล)
kamom
IP: xxx.121.160.61
เขียนเมื่อ 
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะถ้าสนใจจะเข้าร่วมรับฟังการสัมนาในครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมฟังได้เลย หรือว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไหมค่ะ
  • คร้งนี้เป็นการจัดของน้องปี 1  ป.โท นะครับ
  • รายละเอียดจะสอบถามให้อีกครั้งนะครับ
  • ติดต่อน้องชมพู่ได้เลย....
  • สนใจเข้าร่วม โปรดติดต่อ น้องชมพู่ 0-9906-7670