มะพร้าวทุยหรือมะพร้าวที่เพาะไม่ขึ้นแล้ว เอามาแช่น้ำ พอชุ่มปอกเปลือกนอกที่แข็งออก ใช้ลวดมัดลูกมะพร้าวให้เป็นสาแหรก แล้วทำที่แขวนใช้เกาะพวกต้นไม้เดฟ ปลูกติดกับลูกมะพร้าวโดยรอบ แขวนตรงมุมหนึ่งมุมใดของบ้านจะทำให้มองดูสดชื่นขึ้น