บทความเกี่ยวกับ KM ด้านบริการสุขภาพได้รับรางวัล McKinsey Award

         Harvard Business Review ฉบับเดือนเมษายน 2006 ประกาศว่า     บทความชื่อ Fixing Health Care from the Inside, Today แต่งโดย Steven J. Spear (ลงพิมพ์ใน HBR เดือนกันยายน 2005) ได้รับรางวัลที่ 2 ของ McKinsey Award

        ผมอ่านสรุปบทความก็บอกได้ทันทีว่า บทความนี้เล่าเรื่องการทำ KM หน้างาน     เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการนั่นเอง     เขาระบุว่าสิ่งที่ทำคือ CI (Continuous Improvement)     ในแนวทางที่ใช้ใน TPS (Toyota Production System)     ผู้สนใจดูสรุบบทความได้ที่นี่     ถ้าต้องการอ่านฉบับเต็มต้องซื้อครับ     หรือหาอ่านเอาจาก HBR ฉบับเดือน กย. 2005 ก็ได้ 

วิจารณ์ พานิช

๖ สค. ๔๙