รอให้ต้นไม้ออกดอกจนกระทั่งดอกบาน ติดลูกเป็นตุ่มเล็กๆ จึงจะรดน้ำ ถ้ารดน้ำในขณะที่ออกดอก ต้นไม้จะสลัดดอกและผลออกใบอ่อนแทน