ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำถุง สำหรับเก็บผ้าขนสัตว์  ปิดปากถุงให้สนิท จะช่วยป้องกันแมลงตัวเล็กๆได้ เพราะแมลงตัวเล็กๆ จะเกลียดหมึกของหนังสือพิมพ์