ผ้าที่จะเก็บไว้นานๆควรม้วน ไม่ใช่พับเพื่อจะป้องกันไม่ให้ผ้าเป็นรอยเมื่อต้องการนำมาใช้