วันนี้วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก หมู่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนได้ทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการจัดสร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT โดยได้รับงบประมาณ ๒,๕๓๗,ooo.oo บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน จึงได้พร้อมเพรียงกันจัดทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่นี้ขึ้น ดังภาพที่นำมาให้ชมต่อไปนี้ค่ะ

            

             

          นายศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน

                              

               นายสมภพ ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต ๑

                      ลั่นฆ้องเอาฤกษ์เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่

                       

                                กำลังทำพิธีเปิดป้ายอาคารจามจุรี

                       

             วงดุริยางค์ของโรงเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย

           

                               พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์

                 

                   

                   ชาวบ้านมาช่วยกันแต่งดานักเรียนได้เรียนรู้กับผู้ใหญ่

                 

            ทำพิธีสืบชะตาให้ทั้งครู  นักเรียน  และผู้มาร่วมงาน

                 

                      นักเรียนชั้นอนุบาลก็มาร่วมงานทำบุญด้วย

              

                               ผู้ร่วมงานทำบุญในวันนี้

               

 

 

                ศน.แอ๊ว  ท่านรอง และผู้บริหารโรงเรียนที่มาร่วมงาน

                     

                       ป้ออาจารย์กล่าวคำถวายทาน

                

                    พ่อหลวงสว่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ กำลังถวายสังฆทาน

                 

                         ก่อนจะเริ่มพิธี ต้อนรับแขก

                   

         

                          เตรียมความพร้อม...ของไหว้เจ้าที่

                

                  ประพรมน้ำมนต์ให้นักเรียนที่บรรเลงดนตรีในงาน