นกแล ก็คือ นกแก้ว

        นกแล เคยเป็นเพลงที่โด่งดังมากในยุคประมาณ ปี 2524  ไม่แพ้เพลง หนุ่มดอยเต่า เหมือนกัน  คนรุ่นอายุ สามสิบขึ้นไปคงพอจะจำได้ ปัจจุบันนี้เพลงนกแลยังอยู่ในความสนใจของเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็ก ๆทางเหนือที่บางโรงเรียนยังอนุรักษ์ภาษาคำเมือง ได้นำเพลง นกแล มาสอนให้ร้อง อ่านคำ คิดวิเคราะห์เรื่องราวของนกชนิดนี้  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติหรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนมักจะเลือกเพลงนกแลเป็นเพลงที่เข้าแข่งขันกันในระดับสายชั้นด้วย   จึงอยากจะฝากเพลงนี้ พร้อมกับคำ และความหมายของคำภาษาเหนือมาให้รู้จักกันเป็นสิ่งเล็กๆน้อย ๆนะคะ            

                                          นกแล

                  นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ เป็นหยังใดจา

             แต่เจ้ากิ๋นข้าวแล้วกา ไปไหนกันมาบินถลาลอยลม

    เจ้าเย็นเมื่อได้เห็นหน้า นกแลจ๋า ข้าหวังเชยชม

          ปากแดงแกมเหลืองส้ม ตัวเขียวปนกมน่าชมนกแล

                 ชอบเกาะบนกิ่งไม้ไหว กิ๋นบะหน่วยในผักแคบแดงแจ๋

           กล้วยใต้กับใบผักแค ลำแต้ๆ เป็นดีถูกใจ๋

นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ บินมาเร็วไว

ค่ำแล้วบ่ดีไปไกล๋ ระวังงูไชกิ๋นตับไตนกแล

                นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ เป็นหยังใดจา

       แต่เจ้ากิ๋นข้าวแล้วกา ไปไหนกันมาบินถลาลอยลม

เจ้าเย็นเมื่อได้เห็นหน้า นกแลจ๋า ข้าหวังเชยชม

      ปากแดงแกมเหลืองส้ม ตัวเขียวปนกมน่าชมนกแล

           ชอบเกาะบนกิ่งไม้ไหว กิ๋นบะหน่วยในผักแคบแดงแจ๋

กล้วยใต้กับใบผักแค ลำแต้ๆ เป็นดีถูกใจ๋

                    นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ บินมาเร็วไว

                    ค่ำแล้วบ่ดีไปไกล๋   ระวังงูไซกิ๋นตับไต๋นกแล

  ลองอ่านคำดูนะคะว่า ความหมายน่าจะเป็นอย่างไรค่ะ.... หมายถึงอะหยังเอ๊าะ..

        ๑.  บะหน่วยใน         หมายถึง                     ....................................

         ๒. ผักแคบ               หมายถึง                     ....................................

         ๓. กล้วยใต้              หมายถึง                     ....................................

         ๔. ใบผักแค             หมายถึง                     ....................................

        ๕. ลำแต๊ ๆ               หมายถึง                     ....................................

         ๖. เขียวปนกม          หมายถึง                     ....................................

         ๗. เป็นหยังใดจา      หมายถึง                     ....................................

       ๘. บ่ดีไปไก๋ล           หมายถึง                     ....................................

       ๙. กินข้าวแล้วกา      หมายถึง                     ....................................

        ๑๐. แต่เจ้า               หมายถึง                     ....................................

มาเฮียนฮู้ภาษากำเมืองตวยกั๋นน้อเจ้า...ขอบคุณจ๊าดนักเจ้า....