เมื่อเก็บแสตมป์ซ้อนไว้ด้วยกัน กาวอาจจะเยิ้มทำให้แสตมป์ติดกัน ให้นำเอาไปแช่น้ำแล้วรีบเอาขึ้น จะแยกออกจากกันได้ง่ายและกาวอยู่ด้านหลังก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม