นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Multimedia Proshow Gold  และการผลิตเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Namo Webeditor 2006 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ ห้องซอร์ฟแวร์ 2 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Dscf0004 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0087 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0032 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0035 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0042 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0011 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0012 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0015 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0011 ดาวน์โหลด
Dscf0025 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0048 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0052 แสดงผล
ดาวน์โหลด
Dscf0090 แสดงผล
ดาวน์โหลด