สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (ร่ายยาว)

    สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แห่งราชวงศ์จักรีศรีนครินทร์ จอมบดินทร์ภูมิพลอดุลยเดช ปิตุเรศรามเรืองฤทธิ์ พระนางเจ้าสิริกิติมาตุราช ประไพประภาสอนวัชวิสุทธิ์  ผาดผุดพระจริยาโสภาพิลาส ทรงรอบรู้อเนกศาสตร์อเนกศิลป์ ดั่งอินทรประสิทธิ์ เพริศแพร้วไพจิตรพิชญเมธี ดุจแสงสุรีย์ส่องหล้า  ดุจจันทร์สะกาวพราวฟ้า ส่องฟ้านวลใย

    ทรงเชี่ยวชาญในงานประวัติศาสตร์ ขั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิต ทรงสอนศิษย์นายร้อยทหารภารกิจวัตร แลสันทัดวิจักษณ์พระอักษร เชิงกาพย์กลอนร้อยแก้ว พราวแพรวบรรเจิดเฉิดฉิน ได้ยลยินอ่านซาบซ่านจิต ทั้งไพสิฐศิลาจารโบราณคดี บรรดาดุริยางคดนตรี เป่าตีดีดสี เสนาะศัพทบรรเลง

     ทรงเล็งแลบำรุงชาติศาสนา  มุ่งรักษาจารีตประเพณี ของดีโบราณไว้ให้หลานเหลน ได้พบเห็นต่อไปภายภาคหน้า พระมหากรุณาธิคุณวิรุฬหลั่งตกลง แดนป่าดงพงไพรมิได้ล้า ยามประชาพานพ้องซึ่งผองภัย ไม่มีทุกข์ใดใหญ่หลวงเท่า พระหทัยร้อนเร่าพันทวี มิได้ทรงมีพระเกษมสุขสราญ
     
     ราชภารพระมากล้นสุดรำพัน สุดจะสรรค์สาธกยกถ้วน แต่ละคนล้วนเห็นประจักษ์ แต่ละวันภารหนักเพียงใด ทรงทนได้มิระอิดระอาองค์ พระจึงทรงเป็นฉัตรไชย เป็นพระมิ่งขวัญไทยทั้งผอง มีแต่เสียงแซ่ซ้องทุกแห่งหน ในวาระพระชนมายุลุสามสิบหกชันษา ขอศิโรราบกราบบาทาหน่อไท้ ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเจริญนิรันดรกาล โสตถิเทอญฯ  

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 18 กันยายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#กลอนเฉลิมพระเกียรติ#ร่ายยาว

หมายเลขบันทึก: 42926, เขียน: 06 Aug 2006 @ 11:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)