สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (กมลฉันท์ 12)

  ติดต่อ

    ศิรก้มประณมกร            อดิศร เศวตฉัตร
ศุภวารพระชนม์พรรษ            ตติย์รอบฉนำใน
    พระอุดมคุณานันต์        ประเสริฐสรรพ์วิสุทธิ์ใส
ธรศาสตร์อเนกนัย            ธรศิลป์อเนกมี
    วิชญาประวัติศาสตร์        พระวิภาสวิศิษฎ์ศรี
อนุศาสนทหารวี-            ระฉกาจฉนำนาน
    กระจะอักษราศาสตร์        นฤนาทอุโฆษขาน
พระนิพนธ์ถกลการ            จะกวี ฤ ความเรียง
    ดุริยางคดนตรี            กลคีตะส่งเสียง
เสนาะศัพทสำเนียง            อภินันท์สดับฟัง
    พระกรุณาพสกล้น        ดุจฝนชะโลมหลั่ง
ทะนุชาติพระศาสน์ยัง            มรดกพระปกกันฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หมายเลขบันทึก: 42927, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:33:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#กลอนเฉลิมพระเกียรติ#กมลฉันท์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)