สรุปงานวิจัย (29 กค.49)

  ติดต่อ

  การประเมินความพึงพอใจของนิสิต  
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วนตนเอง

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า จำนวนผู้รับบริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาระดับปริญญาโท (ครูประจำการ) เข้าใช้บริการมากที่สุด

ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการเรียนด้วยตนเอง  โดยภาพรวมผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือการให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกการสืบค้น สำหรับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ จำนวนหนังสือ

ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการบริการพบว่าโดยภาพรวมผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ระดีบมาก สำหรับความพึงพอใจในความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและความเพียงพอของจำนวนคอมพิวเตอร์สืบค้น อยู่ในระดับปานกลาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประภาวรรณ เนียมตุ๊

หมายเลขบันทึก: 42828, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-04 09:59:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)