พระรอบรู้ภูมิประวัติ์ศาสตร์        ชั้นนักปราชญ์บรรยายนายทหาร
อักษรศาสตร์ เมธีปรีชาญาณ            ทรงเชี่ยวชาญชำนัญวรรณคดี
    อีกทั้งงานการดนตรีคีตศิลป์        ศิลปินศิลปะพระสดสี
ทรงค้นคว้าวิชาการอีกมากมี            เพื่อจักที่นำมาจัดพัฒนา
    ทุกข์พระทัยใดฤาจะเทียมทาน        เมื่อทรงทราบทวยราษฎร์ทุกข์รุกเข้าหา
มูลนิธิสายใจไทยได้ตั้งมา                และนำพาโดยเสด็จดับเหตุพลัน
    ทรงบำเพ็ญทุกอย่างสร้างเสริมชาติ    บำรุงศาสน์ให้มั่นคงส่งสุขสันต์
เสียงแซ่ซ้องผองประชาทั่วหน้ากัน        ขอองค์พระมิ่งขวัญทรงพระเจริญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 1 มิถุนายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์