สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

วสันตดิลกฉันท์ 14

     แข็งแกร่งประดุจวชิรชาติ        พระมิหวาด ฤ หวั่นไหว
ดงป่าชลาสิขรใด                มิระย่อระยั้งภาร
    อักษรพระเชี่ยววิชญวิทย์        สุวิศิษฎ์ประพันธ์สาร
จารึกศิลาฉลุบุราณ            กระจะแจ้ง  ณ วาที
    เชิงศาสตร์ประวัติวิทิตะทักษ์    และวิจักษณ์จรัสศรี
จารีตบุราณสุวภี                อนุรักษ์นิรันดร์มา
    ดนตรีและคีตะมธุรส        พระจรดประทักษา
อีกสรรพวิทย์คณะวิชา            พหุศาสตร์พระชำนัญ
    ทวยราษฎร์ระทมกษณะไหน    พระหทัยมิสุขสันต์
ทุกข์ใดจะเท่าพสกะนั้น            ปะกระลีเพราะภัยพาน
    พูนเพิ่มผดุงสถิรชาติ        ทะนุศาสน์ผดุงศานติ์
ขอทรงเจริญพละสราญ            ภิยโยพระชนม์พรรษ์ฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 10 กรกฎาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#วสันตดิลกฉันท์

หมายเลขบันทึก: 42815, เขียน: 05 Aug 2006 @ 14:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)