สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  ติดต่อ

ภุชงคประยาตฉันท์  12

    พระเพียบพร้อมอเนกวิทย์    ประเสริฐพิชญ์ประพันธ์สาร
จะร้อยแก้ว ฉ กลอนกานท์        นิพนธ์เพลงเพราะพริ้งดี
    ประวัติศาสตร์พระปราดเปรื่อง    วิรามเรืองระรองศรี
ประดาคีตะดนตรี             ก็ทรงเชี่ยวและชำนัญ
    ศิลาจารบุราณมา            ประวีณาปรุโปร่งสรรพ์
พิทักษ์สารพันอัน            อนรรฆค่าคดีไทย    
    ผดุงชาติพระศาสน์เฟื่อง        วิโรจน์เรืองวิรุฬไหล
จะทุกข์พานประการใด            บอิดหนาระอาองค์
    กรุณมานพระเหมือนน้ำ        ชะชุ่มฉ่ำพากผง
นิกรทุกข์พระบุกพง            ขจัดภัยมลายลาญ
     เพราะความดีพระหน่อไท้    ระบือไปวิเทศฐาน
ฟิลิปปินส์ประมวลภาร            พระเป็นเอก ณ เอเชียฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 15 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หมายเลขบันทึก: 42810, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:32:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#ภุชงคประยาตฉันท์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)