สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

ภุชงคประยาตฉันท์  12

    พระเพียบพร้อมอเนกวิทย์    ประเสริฐพิชญ์ประพันธ์สาร
จะร้อยแก้ว ฉ กลอนกานท์        นิพนธ์เพลงเพราะพริ้งดี
    ประวัติศาสตร์พระปราดเปรื่อง    วิรามเรืองระรองศรี
ประดาคีตะดนตรี             ก็ทรงเชี่ยวและชำนัญ
    ศิลาจารบุราณมา            ประวีณาปรุโปร่งสรรพ์
พิทักษ์สารพันอัน            อนรรฆค่าคดีไทย    
    ผดุงชาติพระศาสน์เฟื่อง        วิโรจน์เรืองวิรุฬไหล
จะทุกข์พานประการใด            บอิดหนาระอาองค์
    กรุณมานพระเหมือนน้ำ        ชะชุ่มฉ่ำพากผง
นิกรทุกข์พระบุกพง            ขจัดภัยมลายลาญ
     เพราะความดีพระหน่อไท้    ระบือไปวิเทศฐาน
ฟิลิปปินส์ประมวลภาร            พระเป็นเอก ณ เอเชียฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 15 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#ภุชงคประยาตฉันท์

หมายเลขบันทึก: 42810, เขียน: 05 Aug 2006 @ 14:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)