สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย


กาพย์ยานี 11

    งามองค์ทรงจรรยา        งามภาษาพาเฉิดฉิน
ร้อยกรองผ่องโสภิน            ร้อยแก้วรินรสเมธี
    ศึกษาหาว่างเว้น            ทุกคนเห็นเป็นสักขี
เสาะทางสร้างชีวี                ประชาชีมีสุขกัน
    ดนตรีคีตศิลป์            ศิลปินปิ่นถวัลย์
ศิลาจารึกบรรณ                วิจักษณ์อันสรรพ์ยุบล
    เสริมชาติศาสน์ฟูเฟื่อง        วิเมลืองเครื่องนำผล
ผลักดันบันดาลดล            ไปสู่ต้นผลดกงาม
    การุณหนุนพสก            ดั่งอุทกตกไหลหลาม
ณ ยุคทุกข์คุกคาม            มิเมินข้ามตามปัดภัย
    ความดีที่แลเห็น            ทรงบำเพ็ญเป็นนิสัย    
รางวัลแมกไซไซ                ถวายไท้ในความดีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 20-21 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#กาพย์ยานี

หมายเลขบันทึก: 42805, เขียน: 05 Aug 2006 @ 14:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)