GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย


กาพย์ยานี 11

    งามองค์ทรงจรรยา        งามภาษาพาเฉิดฉิน
ร้อยกรองผ่องโสภิน            ร้อยแก้วรินรสเมธี
    ศึกษาหาว่างเว้น            ทุกคนเห็นเป็นสักขี
เสาะทางสร้างชีวี                ประชาชีมีสุขกัน
    ดนตรีคีตศิลป์            ศิลปินปิ่นถวัลย์
ศิลาจารึกบรรณ                วิจักษณ์อันสรรพ์ยุบล
    เสริมชาติศาสน์ฟูเฟื่อง        วิเมลืองเครื่องนำผล
ผลักดันบันดาลดล            ไปสู่ต้นผลดกงาม
    การุณหนุนพสก            ดั่งอุทกตกไหลหลาม
ณ ยุคทุกข์คุกคาม            มิเมินข้ามตามปัดภัย
    ความดีที่แลเห็น            ทรงบำเพ็ญเป็นนิสัย    
รางวัลแมกไซไซ                ถวายไท้ในความดีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 20-21 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42805
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)