พระทรงเป็นขวัญใจชนในชาติ
ทรงเป็นปราชญ์เปล่งประกายหลายสาขา
ทั้งดนตรีคีตะอักษรา
รจนาร้อยแก้วและร้อยกรอง

    พระมหากรุณาธิคุณ
แผ่เจือจุนทั่วหน้าประชาผอง
ทรงมุ่งให้ไทยประเทืองสมเมืองทอง
ตามครรลองพระชนกชนนี

    มรดกวัฒนธรรมล้ำค่านัก
ทรงนุรักษ์ไว้โอ่โชว์ศักดิ์ศรี
ทรงตรากตรำบำเพ็ญกรณี
มากเหลือที่จะสรรพรรณนา

    ในวาระประเสริฐยิ่งมิ่งมงคล
เฉลิมชนม์สามสิบหกชันษา
สรวมเดชะพระศรีรัตนา
โปรดนำพาพระองค์ทรงพระเจริญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 17 เมษายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์