สองเมษายน     วาระพระชนม์      สามรอบนักษัตร
สมเด็จเจ้าฟ้า        กัลยาณวัตร    คือพระเทพรัตน์      มิ่งขวัญประชา
    เป็นศูนย์รวมใจ     ปวงชนชาวไทย    ทั่วทั้งรัฐา
ทรงสร้างความดี        เพื่อที่พัฒนา    เมืองไทยก้าวหน้า    ต่อเนื่องนิรันดร์
    เลิศลอยร้อยแก้ว    ร้อยกรองเพริศแพร้ว    กาพย์กลอนโคลงฉันท์
ดนตรีคีตะ        สิปปะชำนัญ    อีกสารพัน        พระทรงปรีชา
    มรดกไทย    ทรงนุรักษ์ไว้    ลูกหลานภายหน้า    
พระคุณมากล้ำ        สุดนำพรรณนา    กราบเบื้องบาทา        ถวายชัยมงคล ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 11 เมษายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์