สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  ติดต่อ

                    มาลินีฉันท์ 15

     วรวชิรพระเทพรัตน์    ทรงวิภาสวัตร        วิรุฬห์สรรพ์
วิชญกระจะอเนกอัน        เป็นพระมิ่งขวัญ        มโนรมย์
    มหกรุณพระหลากถม  ราษฎร์ปะตรอมตรม    พระหลั่งหยาด
ธุระทะนุและผดุงชาติ     กับผดุงศาสน์        พระอำไพ
    วิชญวิทิตศาสตร์ใส    ศิลป์อเนกนัย        พระชำนัญ
เสนาะดุริยะฤดีหรรษ์      เมื่อประโคมนั้น        วิเวกหวาน
    วิสิฐวรนิพนธ์งาน       ด้วยพระเชี่ยวชาญ    ถนัดเขียน
พลววิริยะพากเพียร        ที่จะทรงเรียน        นิรันดร์นิจ
    พระกรมิละสมุดติด     จดลิขิตพิทย์        ประจักษ์ภาร
ศุภวรพระลุชนม์กาล        ครบตริรอบวาร        ฉนำใน
    พสกสหถวายชัย          มังคลาไหล        นิรันดร
สุขะและพละสโมสร        ปราศอนาทร        พระชนม์ยืนฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 26 สิงหาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หมายเลขบันทึก: 42802, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:32:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#มาลินีฉันท์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)