พระประหนึ่งสวรรค์ประทานให้        เป็นมิ่งขวัญชาวไทยทั่วทั้งผอง
สรรพกิจวิทยาพระเรืองรอง            มีแต่เสียงแซ่ซ้องพระจริยา
    ทรงบำเพ็ญพระราชการัณย์        มุ่งรังสรรค์สืบชาติศาสนา
ที่ใดทุกข์เสด็จดับซับน้ำตา            ทั่วอาณาแม้ขุนเขาลำเนาไพร
    มิทรงท้อต่อความเมื่อยความเหนื่อยยาก    เหลือบริ้นทากทรหนพระทนไหว
พสกทุกข์คือทุกข์พระทัย                ทรงเปี่ยมในพระมหากรุณา
    ทรงเชี่ยวชาญการดนตรีคีตกะ        อักขระช่ำชองกรองภาษา
พระสืบสายวรรณศิลป์ชั่วดินฟ้า            ไทยถ้วนหน้าขอถวายชัยมงคลฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 22 พฤษภาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์