สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  ติดต่อ

สาลีนีฉันท์  11

     อักษรศาสตร์ปราดเปรื่อง        วิรามเรื่องระบือลั่น
เอกองค์ในวงวรรณ            คดีแจ้งวิจักษณ์การ
     สังคีตกลดนตรี            ก็อึ่งมี่อุโฆษขาน
หลักจารึกโบราณ            ลุเหลี่ยมเล่ห์เพราะเมธี
    เรืองรองผ่องไพลาส        ประวัติศาสตร์วิศิษฎ์ศรี
หลายหลากมากศาสตร์มี            มุศึกษาประสบชาญ
    ยามราษฎร์ร้อนลามลุก        ระงับทุกข์ ณ ถิ่นฐาน
สิงขรดอนดงดาน            จะดำเนินขจัดพลัน
    รางวัลแมกไซไซ            ธ ทรงได้ประโลมขวัญ
บำเพ็ญผลงานอัน            ประโยชน์เกื้อประชากร
    ความดีมีมากครัน        มิอาจสรรสโมสร    
ทวยราษฎร์ทั่วนาคร            ถวายรักและภักดีฯ
    
ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 14 สิงหาคม  2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หมายเลขบันทึก: 42811, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:32:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#สาลินีฉันท์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)